Правила користування сервісомБудь ласка, уважно прочитайте ці Правила користування сервісом («Правила» або «Угода») перед використанням веб-сайту www.vygoranie.com («Сайт») та Курсу з вигоряння («Курс»).

Ваш доступ до Сайту та його використання залежить від вашої згоди та дотримання цих Правил. Ці Правила поширюються на всіх відвідувачів, Користувачів та інших осіб, які користуються або отримують доступ до Сайту та/або Курсу.

Отримуючи доступ до Сайту та/або Курсу або використовуючи їх, Ви погоджуєтесь дотримуватися цих Правил. Якщо ви не погоджуєтесь з будь-якою частиною Правил, ви не можете отримати доступ до Сайту та/або Курсу.

Справжні Правила є юридичною угодою (офертою) між Вами як користувачем Сервісу («Користувач», «Ви») та Ліцензіатом.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Ця Угода відноситься до Сайту та/або Курсу та до всіх відповідних сайтів, пов'язаних з сайтом www.vygoranie.com.

1.2. Доступ до Курсу надається Фізичною особою-підприємцем Чурановим Андрієм Леонідовичем, зареєстрованим за законодавством України за адресою: 02232, м. Київ, вул. Данкевича, буд.15, кв.16.

1.3. Ця Угода регулює відносини між Ліцензіатом та Користувачем.

1.4. Ліцензіат залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без попередження Користувача.

1.5. Продовження використання Сайту та/або Курсу Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ній.2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


2.1. Наведені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:

2.1.1 Курс з вигоряння або Курс - онлайн курс, розташований на Сайті www.vygoranie.com, що дозволяє отримувати ключову інформацію за запропонованою темою у формі відео та аудіо записів, графічних матеріалів та іншого Змісту, а також індивідуальні онлайн-консультації з Курсу.

2.1.2. Сайт - сайт (сторінка(и) сайту) Курсу, що містить інформацію про Курс, застосовні тарифи, що дозволяє здійснити вибір та придбання доступу до Курсу.

2.1.3. Користувач сайту Курсу або Користувач — дієздатна повнолітня (18+) фізична особа, яка здійснила акцепт цієї Угоди у формі публічної оферти у власному інтересі, яка має доступ до Сайту та/або Курсу через мережу Інтернет та використовує Сайт та Курс.

2.1.4 Ліцензіат - Фізична особою-підприємець Чуранов Андрій Леонідович, зареєстрований за законодавством України за адресою: 02232, м. Київ, вул. Данкевича, буд.15, кв.16.

2.1.5. Зміст сайту Курсу або Зміст — результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включаючи відео матеріали, тексти навчальних матеріалів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, інтерфейси користувача, а також дизайн, структура, зовнішній вигляд, загальний стиль та розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту та інші об'єкти інтелектуальної власності, всі разом та/або окремо, що містяться на сайті Курсу.3. ПРЕДМЕТ УГОДИ


3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до матеріалів Курсу, що містяться на Сайті.

3.1.1. Сайт надає Користувачеві:

— доступ до електронного контенту на платній основі з правом придбання перегляду навчального матеріалу на Сайті Курсу;

— доступ до індивідуальних консультацій на платній основі відповідно до тарифів на Сайті Курсу.

— Доступ до навчальних матеріалів на платній основі на Сайті Курсу.

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадає Курс, а також будь-які його подальші модифікації та додаткові послуги Курсу, що з'являються надалі.

3.1.3. Сторони погодилися, що ця Угода, яка укладається шляхом акцепту цієї оферти, не вимагає фізичного підписання та дійсна в електронному вигляді.

3.2. Доступ до відкритих розділів сайту Курсу надається безкоштовно.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

3.3.1. Доступ до Змісту Курсу вважається наданим з моменту надання доступу до Сайту, незалежно від того, чи Користувач користувався таким доступом, і коли саме він ним скористався.

3.4. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами законодавства.4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Ліцензіат має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту та/або Курсу. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту та/або Курсу у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.1.3. Відмовити у наданні доступу до Курсу (матеріалам Курсу) Користувачеві у разі не надходження оплати за вибраним Тарифом у встановлені на Сайті терміни.

4.1.4. В односторонньому порядку розірвати Угоду у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди. При цьому кошти, сплачені Користувачем за цим Договором, поверненню не підлягають і є штрафною неустойкою за дії Користувача. Під істотним порушенням умов цього Договору розуміється будь-яке порушення авторських прав, що захищаються чинним законодавством України про авторське право, зокрема одноразове порушення Користувачем цього Договору.

4.1.4. Змінювати розмір оплати, що стягується за надання доступу до платного контенту Сайту та/або Курсу. Зміна вартості не поширюватиметься на Користувачів, які мають оплачений контент (доступ до Курсу) на момент зміни розміру оплати.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до оплаченої частини контенту Курсу після дотримання вимог щодо реєстрації та оплати.

4.2.2. Задавати будь-які питання, які стосуються Курсу.

4.2.4. Користуватися Сайтом та/або Курсом виключно з метою та порядком, передбаченим Угодою та не забороненим законодавством.

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка безпосередньо стосується Курсу.

4.3.1.1. Своєчасно здійснювати оплату доступу до матеріалів Курсу за цією Угодою у встановлений термін.

4.3.1.2. Не передавати третім особам та забезпечувати конфіденційність паролів доступу до особистого кабінету на Сайті, а також забезпечити конфіденційність посилань на ознайомлення зі Змістом та матеріалами Сайту та/або Курсу, отриманими від Адміністрації Сайту за цією Угодою. При виявленні випадків надання Користувачем доступу до особистого кабінету Сайту та/або Курсу третім особам, адміністрація Сайту має право повністю заблокувати доступ Користувача до особистого кабінету, Курсу та/або Сайту, в тому числі заздалегідь оплаченим Користувачем, а також діяти всіма правовими способами в цілях захисту свого авторського права та виключних прав.

4.3.2. Дотримуватись майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту та/або Курсу.

4.3.3. Не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану застосовним законодавством інформацію про фізичних чи юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється застосовним законодавством.

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше, як за згодою Адміністрації Сайту.

4.3.7. Не використовувати сервіси Сайту та/або Курсу з метою:

4.3.7.1. завантаження контенту, що є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7.2. спонукання до скоєння протиправних дій.

4.3.7.3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.

4.3.7.4. обмеження прав меншин.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту та/або Курсу;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;

4.4.5. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що стосується Сайту.

4.4.6. Виконувати зворотний пошук, відстежувати чи намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.7. Використовувати Сайт та його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, яка порушує права Ліцензіата або інших осіб.5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА ОПЛАТУ (ТАРИФИ)


5.1. Сайт та Зміст, що входить до складу Курсу, адмініструється Ліцензіатом.

5.2. Зміст Сайту та/або Курсу не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або розповсюджений будь-яким способом, а також розміщений у глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Ліцензіата або його представників (адміністрації Сайту).

5.3. Зміст Сайту та/або Курсу захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством щодо недобросовісної конкуренції.

5.4. Придбання Курсу (або додаткового контенту, якщо є застосовним) на Сайті, вимагає створення облікового запису Користувача.

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.6. Користувач повинен негайно повідомити адміністрацію Сайту про несанкціоноване використання його облікового запису чи пароля, або будь-яке інше порушення системи безпеки.

5.7. Адміністрація Сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо він не використовувався більше 12 місяців календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.

5.8. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до змісту Курсу на Сайті, та (або) у ціни, які застосовуються до Курсу.

5.10. Після проходження процедури реєстрації кожен Користувач вибирає Тариф Курсу, який представлений на Сайті (далі – «Тариф»). Оплата будь-якого Тарифу відбувається за 100% передоплатою. Процедура оплати проходить так:

5.11. Користувач оформляє замовлення на Сайт або в акаунті Сайту (особистий кабінет). Оплата може бути також проведена за допомогою банківської картки.

5.12. Протягом 7 (семи) календарних днів з моменту оплати вами сервісу, ви маєте право запросити у Ліцензіата повернення коштів, оплачених за Курс. У запиті ви повинні вказати вагому причину повернення грошей.

5.13. Користувач приймає та погоджується з тим, що у разі, якщо оплата доступу до Курсу провадиться юридичною особою/фізичною особою-підприємцем, то Користувачем є фізична особа, яка відповідає вимогам п. 2.1.3 цієї Угоди, в інтересах та від імені якої діє відповідна юридична особа/фізична особа-підприємець. Отже, Угода вважається укладеною між цим Користувачем (фізичною особою) та Ліцензіатом. При цьому діюча від імені фізичної особи юридична особа/фізична особа-підприємець гарантує, що їм отримано всі необхідні (регламентовані законодавством) згоди цієї фізичної особи як від суб'єкта персональних даних.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


6.1. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного чи необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операцій, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку проблем у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки, пов'язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

6.3. Усі витрати з переказу коштів, включаючи комісії банків, платіжних систем, платіжних агрегаторів, несе Користувач.7. ПОРУШЕННЯ УМОВ КОРИСТУВАЛЬНОЇ УГОДИ


7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача цього Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно у зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися у права Ліцензіата або права інших Користувачів Сайту.

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме за необхідне для виконання положень чинного законодавства чи судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав Ліцензіата або прав та безпеки Користувачів.

7.3. Ліцензіат має право розкрити інформацію про Користувача, якщо законодавство, що застосовується, вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.4. Адміністрація Сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду, а також у разі припинення дії Сайту або через технічну неполадку або проблему.

7.5. Адміністрація Сайту (і Ліцензіат) не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.8. ВИРIШЕННЯ СУПЕРЕЧОК


8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення до суду є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. За неможливості вирішити спір у добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надано їм чинним законодавством.

8.4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом 10 робочих днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. За порушення умов цього пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.9. ДОДАТКОВІ УМОВИ


9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

9.3. Ліцензіат має право збирати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані Користувачів (фізичних осіб, в тому числі, фізичних осіб, в інтересах яких, з метою реалізації цієї Угоди, акцепт було здійснено юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем) в межах, у відповідності та будь-яким способом, який не суперечить чинному законодавству України, в тому числі з метою публікації персональних даних на Сайте www.vygoranie.com.Редакція від 6 грудня 2021 року.